Progresso Hyuga Football Club

プログレッソ 日向 フットボールクラブ


☆ 2017年度年間予定2017nen.xls


☆ 6月予定2017tuki-6.xls


☆ 7月予定2017tuki-7.xls


6月スクール予定
時間
会場
5
17:30
矢野産業
12
17:30
矢野産業
19
17:30
矢野産業
26
17:30
矢野産業

正式名称
☆ プログレッソ日向フットボールクラブ
設立
☆ 2009年 4月1日
主な活動場所
☆ 矢野産業日向工場グラウンド
2018年度スタッフ
☆ 代表(1名)・監督(1名)・コーチ(3名)・GKコーチ(1名)
2019年度部員数
☆ ・9期生(18名)・10期生(17名)・11期生(10名)/合計45名
卒団生
☆ 1期生(11名)・2期生(5名)・3期生(13名)・4期生(2名)・5期生(12名)・6期生(12名)

7期生(15名)・8期生(17名)